List do rektora w związku z łamaniem autonomii uczelni

List do rektora w związku z łamaniem autonomii uczelni

  • środa, 08 kwiecień 2009
My, niżej podpisani studenci UAM zwracamy się ze sprawą dotyczącą sytuacji zaistniałej 07.04.2009 na terenie Wydziału Nauk Społecznych na ulicy Szamarzewskiego. Około godziny 11.00 zauważyliśmy dwóch funkcjonariuszy policji wchodzących na dziedziniec wydziału, postanowiliśmy więc zapytać ich o zgodę podpisaną przez Pana Rektora na wejście na teren Uniwersytetu. W międzyczasie przyłączył się również do nas jeden z doktorantów Instytutu Socjologii. Funkcjonariusze odparli, ze takiej zgody nie potrzebują i że są w trakcie wykonywania czynności służbowych. Po trwającej kilka minut dyskusji policjanci zażądali okazania naszych dowodów tożsamości, czego odmówiliśmy oraz poprosiliśmy o okazanie numerów służbowych i nazwisk, do czego funkcjonariuszy zobowiązuje:Art. 15 pkt.1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji (Dz.U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58 z późniejszymi zmianami).

1. Policjanci, przystępujący do legitymowania, są obowiązani:
a) podać stopień, imię i nazwisko;
b) policjanci nie umundurowani okazują ponadto legitymację służbową w taki sposób, aby zainteresowany miał możliwość odczytać i zanotować nazwisko policjanta i nazwę organu, który wydał legitymację,
c) podać podstawę prawną oraz przyczynę podjęcia czynności służbowej.

Mimo tego policjanci odmówili okazania żądanych dokumentów oraz nie podali podstawy prawnej podjęcia czynności służbowej. Sytuację udokumentowaliśmy zdjęciami, które zrobiliśmy przy pomocy telefonów komórkowych. Następnie udaliśmy się do dziekana, spotkaliśmy także jednego z prodziekanów, któremu funkcjonariusze okazali dokument wydany przez przełożonych uprawniający ich do patrolowania i kontroli budynków i terenu uniwersytetu przy ulicy Szamarzewskiego. Po interwencji dziekana funkcjonariusze opuścili teren uniwersytetu.

Sytuacja ta była jawnym pogwałceniem autonomii uniwersytetu gwarantowanej mu przez Ustawę o Szkolnictwie Wyższym, a dokładniej:

"Ustawa o Szkolnictwie Wyższym, Dział V ustawy art.227 punkt 3. Służby państwowe odpowiedzialne za utrzymanie porządku publicznego i bezpieczeństwa wewnętrznego mogą wkroczyć na teren uczelni tylko na wezwanie rektora. Służby te mogą jednak wkroczyć z własnej inicjatywy na teren uczelni w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia ludzkiego lub klęski żywiołowej, zawiadamiając o tym niezwłocznie rektora"

Przypominamy, że w odpowiedzi na list studentów biorących udział w akcji antywojennej na auli UAM 14.01.09 napisał Pan:

"nie widzę potrzeby podejmowania jakichkolwiek kroków, mających na celu przypominanie władzom policji o przestrzeganiu zasady autonomii Uczelni bowiem generalnie jest ona znana i przestrzegana."

Jak pokazuje sytuacja z dnia 07.04.09, zasada autonomii Uniwersytetu nie jest funkcjonariuszom, a tym bardziej ich przełożonym ani znana, ani przestrzegana. W związku z tym domagamy się:

1. Wyjaśnienia z Komendantem Miejskim Policji kwestii naruszania przez funkcjonariuszy autonomii Uniwersytetu oraz bezprawnym upoważnianiu ich przez przełożonych do kontroli i patrolowania przestrzeni należącej do Uniwersytetu

2. Umieszczenia na stronie głównej Uniwersytetu oraz we wszystkich jednostkach organizacyjnych Uczelni stosownego oświadczenia potwierdzającego uniwersytecką autonomię.

3. Poinformowania wszystkich jednostek organizacyjnych o bezprawności obecności funkcjonariuszy policji na terenach i w budynkach należących do Uniwersytetu i uczuleniu ich na podejmowanie kroków zapobiegających takim sytuacjom.

Pragniemy zwrócić Panu uwagę, że poprzednie postulaty zawarte w liście z dnia 22.01.09 nie zostały w zupełności przez Pana spełnione. Może to przypadek, że w sytuacji z dnia 07.04.09 brała udział jedna z osób zatrzymanych przez policję na auli UAM, jednak dzięki niemu widać wyraźnie, że interwencja władz Uniwersyteckich jest w tej sprawie konieczna. Mimo ignoranckiej, wymijającej i nader spóźnionej odpowiedzi na list sygnowany przez uczestników zajścia w auli UAM żywimy nadzieję, że tym razem nasze postulaty zostaną głęboko przemyślane, poruszone na stosownych zebraniach władz uczelnianych i wprowadzone w życie w najbliższym czasie.

/podpisy/

Poznań, 8. 04. 2009 r.

Ludzie czytają....

Oświadczenie - Przeciwko wysiedleniu uchodźczyń z Ukrainy z hotelu…

16-11-2022 / Poznań

Jako poznańskie stowarzyszenia i organizacje zwracamy się z apelem do Wojewody Wielkopolskiego o niedopuszczenie do przesiedlenia uchodźców ukraińskich z budynku...

Wojenny szał. Część pierwsza

23-11-2022 / Analizy

W trzech częściach publikujemy artykuł zaprzyjaźnionego z naszym środowiskiem białoruskiego anarchisty, w których przedstawia on swój pogląd na temat wojny...

Petycja - Przeciwko wysiedleniu uchodźczyń z Ukrainy z hotelu…

13-11-2022 / Poznań

Do Wojewody Wielkopolskiego i Rządu Polskiego My, niżej podpisane uchodźczynie i uchodźcy z Ukrainy, zamieszkujący od kilku miesięcy w hotelu Ikar...

Zwycięstwo dzięki determinacji mieszkańców

11-10-2022 / Sprawy lokalne

Partycypacja i konsultacje społeczne to filary demokracji, czy raczej frazes ? W obecnym systemie to głównie frazesy i pozorowane działania...