Kapita? musi dla siebie zaw?aszcza? nasz? przestrze?. Jest to praktycznie jego obowi?zek. Nie mo?e on pozostawi? miejsca dla kreatywno?ci, naszej zdolno?ci, aby zrobi? co? samemu, naszego po??dania czego? nowego.
Alfredo Bonanno
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:385. Error 9: Invalid character

Komunikat Federacji Anarchistycznej do okupuj?cych uniwersytety

rozbrat.org

11038122 10152764030203543 7913747042789690218 nJako osoby z zasady oraz od lat zaanga?owane w ruchy spo?ecznego protestu, rozumiemy, solidaryzujemy si? i wspieramy osoby, ktre od paru dni okupuj? uczelnie w ca?ym kraju. Rozumiemy, poniewa? w naszej organizacji dzia?aj? bezpo?rednio, lub we wsp?pracy z nami studenci, doktorantki oraz profesorowie. Znamy rzeczywisto?? fabryk wiedzy, urok ci?g?ej wycie?czaj?cej i bezsensownej parametryzacji ludzkiej aktywno?ci umys?owej, grodzenie globalnej wiedzy i pobieranie z tego profitw, sztywn?, neofeudaln? hierarchi? uniwersyteckich murw i praktyk, inercj? niedomagaj?cych materialnie studentw. Aktualny stan uczelni nie tworzy wsplnoty, chyba ?e wsplnoty w atomizacji, jedno?? wyobcowanych. Pod tym wzgl?dem Gowin jest tylko nast?pnym, naturalnym krokiem po Kudryckiej. Wiemy rwnie? jak trudno pogodzi? ?ycie osobiste z uniwersytetem, prac? najemn? i aktywno?ci? spo?eczno-polityczn?. Wiemy jak przestraszony i konformistyczny jest uniwersytet, wiemy jak trudno podj?? na nim jakikolwiek ruch sprzeciwu, z jakimi konsekwencjami mo?na si? w takim wypadku liczy?. Z tych wszystkich wzgl?dw rozumiemy was, bo nasza walka te? tego dotyczy; z tych wszystkich wzgl?dw dzi?kujemy wam i gratulujemy.

Widzimy jednocze?nie, ?e tak jak na Uniwersytecie Jagiello?skim, czy Warszawskim, maj? szans? powsta? przestrzenie, w ktrych wszystkie te bol?czki mog? zosta? wyliczone i wykrzyczane. Teraz jest moment, by z tego korzysta?! By nie tylko obroni? stan gnij?cego uniwersytetu przed kolejnymi zakusami w?adzy, ale by stworzy? nowe pomys?y, wizje, a nawet utopie, by stworzy? nowy sposb produkcji i uspo?ecznienia wiedzy. Mamy nadziej?, ?e sposoby oddolnego, anarchistycznego organizowania si?, ktre obserwujemy w?a?nie w obozach i piknikach okupuj?cych, pozwol? na tak? przemian? spo?eczn?, albo przynajmniej na jej pocz?tek. Wiedza musi wrci? do spo?ecze?stwa, z ktrego wyros?a! Z tych powodw solidaryzujemy si? z wami, z tym w jaki sposb dzia?acie i rozmawiacie.

I ostatecznie wspieramy was, poniewa? wasz sprzeciw jest sprzeciwem uci?nionych, a my stoimy po stronie wszystkich uciskanych w przesz?o?ci i dzi?. Chocia? w?rd was s? zadeklarowane i zadeklarowani anarchi?ci, to wiemy, ?e jest nas i was wi?cej nasze idee s? we wszystkich g?owach! Coraz wi?cej osb z dnia na dzie? do??cza do walki o woln? i powszechn? edukacj?, ktra przys?uguje ka?demu. To znak, ?e pragnienie wolno?ci, szcz??cia i dobrego ?ycia dla wsplnoty jest wci?? aktualne. Wspieramy was, albowiem ju? tam jeste?my, a wy ju? jeste?cie w?rd nas; w ka?dej chwili mo?ecie si? do nas zwrci?. Wszyscy stoimy na stra?y ?wiata, ktry nadchodzi.

Bez wolnej i wsplnej nauki nie ma wolnego i wsplnego spo?ecze?stwa!

Podpisano

Federacja Anarchistyczna

Akt. W Poznaniu od godz. 11:00 oko?o 20 studentek i studentw rozpocz??o okupacje rektoratu UAM

Nie masz uprawnie?, aby dodawa? komentarze. Musisz si? zarejestrowa?

Najnowsza publicystyka

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

W zak?adach pracy panuje zamordyzm rodem z XIX w., ochroniarki z kongresu to nie incydent polemika z Krytyk? Polityczn?

Kontrola spo?eczna :: 21 lipca :: Komentarze (0)

W zak?adach pracy panuje zamordyzm rodem z XIX w., ochroniarki z kongresu to nie incydent   polemika z Krytyk? Polityczn?

Magdalena Malinowska pracownica firmy Amazon dzia?aj?ca w OZZ Inicjatywa Pracownicza, wsp?organizatorka Socjalnego Kongresu Kobiet Nag?o?nienie problemw pracownic ochrony, ktre zosta?y zatrudnione przez organizatorki ostatniego Kongresu Kobiet, wywo?a?o pewne zainteresowanie opinii publicznej w tym rwnie? ?rodowiska Krytyki Politycznej. Niedawne teksty napisane przez Izabel? Desperak (link) oraz Micha?a Sutowskiego wraz z Agnieszk? Wi?niewsk?...

Więcej...

Solidarnie z represjonowanymi po Czarnym Protescie - kronika wydarze?. Apel o wsparcie!

Kontrola spo?eczna :: 05 lipca :: Komentarze (0)

Solidarnie z represjonowanymi po Czarnym Protescie - kronika wydarze?. Apel o wsparcie!

Wszystkie osoby ktre widzia?y zatrzymanie Gosi C., Macieja H. i Jacka S. i/lub takie, ktre posiadaj? dowody mog?ce ?wiadczy? na rzecz osb oskar?onych w sprawie za Czarny Protest w Poznaniu prosimy o pilny kontakt - ackpoznan@gmail.com ! Ponizej dok?adna "kronika" wydarze?:

Więcej...

"Wszyscy jeste?my cz??ci? uniwersytetu jako "szko?y-jako-fabryki" i chcemy mie? wp?yw na nasze zak?ady pracy, na decyzje, ktre nas dotycz?"

Kontrola spo?eczna :: 14 czerwca :: Komentarze (0)

Tre?? przemwienia wyg?oszonego na wczorajszego Oglnopolski protest przeciwko ustawie 2.0 / Pozna? Reprezentuj? Komisj? Mi?dzyzak?adow? OZZ IP przy Teatrze smego Dnia, ktra wspar?a protesty studentw i pracownikw UAM oraz przede wszystkim studentw i pracownikw UAP.Powiem kilka gorzkich s?w.Nie b?d? mwi? o uniwersytecie w kategoriach "wsplnoty", bo wiele razy udowodnili?my, ?e nie...

Więcej...

Rewolucja w Ro?awie. Demokratyczna autonomia i wyzwolenie kobiet - wst?p

Aktywizm :: 20 kwietnia :: Komentarze (0)

Rewolucja w Ro?awie. Demokratyczna autonomia i wyzwolenie kobiet  - wst?p

Przedstawiamy niewielki fragment wst?pu Davida Graebera do ksi??ki Rewolucja w Ro?awie. Demokratyczna autonomia i wyzwolenie kobiet autorstwa Michaela Knapp, Anji Flach i Ercana Ayboga, ktra uka?e si? nak?adem Oficyny Bractwo Trojka. Przypominamy te? o trwaj?cej wci?? zbirce ?rodkw, dzi?ki ktrej ta wa?na pozycja b?dzie mog?a si? ukaza?. Link do zbirki:...

Więcej...

Miasto kobiet i rwno?ci p?ac

Walka klas :: 09 kwietnia :: Komentarze (0)

Miasto kobiet i rwno?ci p?ac

W sobot? dobieg?y nas informacje o tym, ?e Wielkopolski Kongres Kobiet okrzykn?? Ja?kowiaka liderem tworzenia rwnych szans dla kobiet i m??czyzn. Mo?liwe, ?e z perspektywy kobiet o orientacji liberalno-konserwatywnej jest on tego rodzaju liderem. Niemniej kobiety to nie tylko polityczki, celebrytki i bizneswomen. Kobiety to rwnie? pracownice zmuszane do pracy...

Więcej...

Translate page

Belarusian Bulgarian Chinese (Simplified) Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Finnish French German Greek Hungarian Icelandic Italian Japanese Korean Latvian Lithuanian Norwegian Portuguese Romanian Russian Serbian Spanish Swedish Ukrainian