W stronę instytucji dobra wspólnego. Wykłady i dyskusja

  • rozbrat.org
  • czwartek, 27 październik 2011
Ostatnie niedzielne popołudnie na Rozbracie  (23 października) minęło na wykładach i dyskusji na tematy związane z koncepcją instytucji dobra wspólnego. Mieliśmy okazję wysłuchać prezentacji dr Anny Curcio poruszającej kwestie związane z feminizmem autonomistycznym, pozycją kobiet w gospodarce kapitalistycznej oraz ich rolą „bodymachine” w kapitalizmie. Dr Gigi Roggero przybliżył nam ideę dobra wspólnego jako alternatywy wobec opresji rządów własności prywatnej. Dyskusja dotyczyła także globalnej rewolucji toczonej w dobie obecnego kryzysu.

System kapitalistyczny zaczyna się rozpadać. Neoliberalni ekonomiści nie byli w stanie przewidzieć globalnego kryzysu, a obecnie nie są w stanie dostrzec, że nie jest to kryzys finansowy, ale kryzys systemu jako takiego. Regułą gospodarki kapitalistycznej jest nieustanna konieczność akumulacji kapitału. Taki stan rzeczy powoduje ciągły wzrost nierówności i pogłębienie biedy. Jaka rzeczywistość czeka nas poza granicami kapitalizmu?

Gigi Roggero przedstawił, rozwiniętą prze siebie ideę dobra wspólnego. Liberalizm gospodarczy jest niedemokratyczny i sprzyja tylko tym posiadającym znaczne zasoby finansowe. „Naszym problemem jest przeniesienie pytania o dobro wspólne z pozycji skoncentrowanych na stosunkach własności na te skupione na stosunkach produkcji" – twierdzi Gigi. Przemiana kapitalizmu, który obecnie jest globalnym systemem gospodarczym, może doprowadzić do powstania „komunizm kapitału" co w dalszej konsekwencji będzie oznaczało zniesienie podziału na sferę prywatną i publiczną. W obserwowanych przez nas  wybuchach protestów społecznych istotną rolę odgrywa uniwersytet. Jest on polem eksperymentów związanych ze zmianą stosunków społecznych i narzędziem mobilizacji społecznej.

Anna Curcio wyjaśniła, w jaki sposób praca reprodukcyjna, główne wykonywana przez kobiety, jest wyzyskiwana przez kapitał osiągający dzięki niej znaczące zyski. Powszechnie panujący mit wyzwolonej kobiety wykonującej pracę najemną, w rzeczywistości ukrywa ich częste zniewolenie, związane z wykonywaniem „drugiego etatu” w gospodarstwie domowym. Dzięki tej darmowej pracy, której celem jest osiągnięcie gotowości do podjęcia pracy najemnej, kapitał pozbywa się kosztów związanych np. z wyżywieniem pracowników.

Polskie przekłady artykułów Anny Curcio i Gigi Roggero znajdują się na stronie www.praktykateoretyczna.pl

 

Ludzie czytają....

Biji Rojava! - Kurdowie się nie poddają

11-10-2019 / Walka klas

Od kilku dni z całego świata płyną doniesienia o tureckiej agresji na położoną w północnej Syrii Rożawę, multietniczy, autonomiczny region...

Jesteśmy, działamy, Rozbratu nie oddamy - relacja z demonstracji

18-09-2019 / Rozbrat zostaje!

14 września o godzinie 13:00 na ulicy Pułaskiego, tuż przy istniejącym już 25 lat skłocie Rozbrat, rozpoczął się protest w...

Business as usual

21-10-2019 / Poznań

W poprzedni weekend postanowiliśmy przypomnieć o roli banku PKO BP, w inwestycji która będzie mieć katastrofalny wpływ na nasz klimat...

Mniej mitów, więcej faktów o Rozbracie

09-10-2019 / Rozbrat zostaje!

Rozmowa na temat sytuacji prawnej skłotu z Antonim Wiesztortem, działaczem warszawskiego i poznańskiego ruchu lokatorskiego, członkiem Kolektywu Rozbrat.