Zawsze ?yli?my w slumsach i dziurach w ?cianach. Wiemy jak zapewni? sobie dach nad g?ow?. To my jeste?my robotnikami, którzy zbudowali te wszystkie pa?ace i miasta, tu w Hiszpanii, w Ameryce i wsz?dzie indziej.
Buenaventura Durruti
BĹ‚Ä…d
  • XML Parsing Error at 1:385. Error 9: Invalid character

rozbrat.org
tomasz-wolinskiPoni?ej publikujemy relacj? zatrzymanego przez policj? po zako?czeniu nielegalnej eksmisji sk?otu Warsztat na ul. Podgórze.

Dnia 29.09 uczestniczy?em w akcji obrony sk?otu na ulicy Podgórze. By?em jedn? z osób potraktowanych gazem. Gdy zosta?em zaprowadzony do karetki, krótko po tym jak ratownicy medyczni udzielili mi pierwszej pomocy, do karetki wesz?o dwóch funkcjonariuszy (jeden w cywilu, drugi z d?ug? broni?) i usi?owali mnie zaku? w kajdanki. Dosz?o do szarpaniny. Opar?em si?, gdy? nie zosta?a mi jeszcze do ko?ca udzielona pomoc. Ostatecznie policjant w cywilu zdo?a? sku? jedn? z moich r?k i przyku? si? do mnie. Zosta?em wraz z innymi osobami przewieziony do szpitala, gdzie pomocy udzieli?a mi lekarka okulistka. Zapisa?a mi ma?? na podra?nione oczy, jednak policjant na pocz?tku stwierdzi?, ?e sam mam sobie j? wykupi?. Odpar?em, ?e skoro jestem zatrzymany, ten obowi?zek spoczywa na policji, na co odpar?, ?e “na pewno nie on b?dzie kupowa? mi lekarstwa”.

Zosta?em przewieziony na komisariat na Al. Marcinkowskiego, wprowadzony na hol, gdzie znajdowali si? policjanci interweniuj?cy na Podgórzu. Z miejsca posypa?y si? na mnie obel?ywe uwagi, skuli mi te? r?ce na plecach w taki sposób, ?e bardzo mocno uciska?y mi przeguby, po czym kazali mi sta? odwróconym do ?ciany. Co chwil? wys?uchiwa?em kolejnych obra?liwych uwag, które stara?em si? ignorowa?.

Po oko?o pó?torej godziny inny policjant wprowadzi? zatrzymanego w zupe?nie innej sprawie z pro?b?, by policjanci kilka minut go popilnowali. Podszed? do niego policjant Tomasz Woli?ski  i powiedzia? do zatrzymanego: “Sta? tu ryjem do drzwi”. M??czyzna odpowiedzia?: “Nie mam ryja, tylko twarz”. Tomasz Woli?ski natychmiast uderzy? go pi??ci? w prawy bok i zacz?? popycha? na drzwi. Trwa?o to chwil?.

Funkcjonariusz Tomasz Woli?ski z tzw. grupy realizacyjnej, by? obecny wcze?niej podczas interwencji na Podgórzu, gdzie zachowywa? si? wyj?tkowo agresywnie i bez ?adnego powodu, jeszcze zanim drzwi kamienicy zosta?y otwarte, szarpa? i dusi? jedn? ze zgromadzonych osób (zobacz film poni?ej – red.).

Gdy zaatakowany przez Woli?skiego m??czyzna wychodzi? wraz z policjantem z holu komisariatu, powiedzia?em mu, ?e jestem gotowy po?wiadczy?, ?e policjant Tomasz Woli?ski go pobi?, co wywo?a?o kolejne drwiny. Po chwili funkcjonariusz Woli?ski podszed? do mnie i powiedzia?, ?e mi “dopiero poka?e, co to znaczy komu? jebn??”, po czym uderzy? mnie pi??ci? w splot s?oneczny, a nast?pnie lew? r?k? chwyci? mnie za g?ow? i zacz?? na przemian kopa? mnie kolanem i uderza? pi??ci? w splot. Dosta?em ok. 6-8 uderze?, po czym zosta?em puszczony. ?aden ze zgromadzonych policjantów nie zareagowa?. Po chwili inny policjant wszed? na hol i zapyta? wci?? stoj?cego przy mnie Tomasza Woli?skiego czy mo?e zamkn?? drzwi. Inni policjanci powiedzieli mu, ?e “rzuci? si? na Tomka”. Ca?y czas mia?em skute na plecach r?ce. Stan??em z powrotem pod ?cian? staraj?c si? nie straci? przytomno?ci.

Dalsze czynno?ci przebiega?y standardowo. Zosta?em wypuszczony o 21.30 z zarzutem zniewa?enia policjanta, to jest art. 226 k.k.
tomasz-wolinski1

SC20120829-225710 

 tomasz-wolinski2
Funkcjonariusz Tomasz Woli?ski

Komentarze

+3| 35 | kaja2013-04-13 21:47
Dostalam wiadomosc na Fb odnosnie Tomka Wolinskiego, takze wasze apele o kontakt ze znajomymi Tomka zostaly zrealizowane.

Pewnie wielu z Was obrzu[cenzura] mnie tu nieprzyjemnos[c enzura]ami bo Tomek jest moja pierwsza milos[cenzura]a . Bylismy razem prawie 3 lata. Nasze drogi sie rozeszly ale do dzis mamy kontakt. I wiem ze zarzuty jakie tu padaja sa mocno przejaskrawione . Domyslam sie ze w wiekszos[cenzur a] przypadkow Tomek poprostu wypelnia swoje sluzbowe obowiazki. Nawet ten film na youtube nie pokazuje jakiegos znecania sie. Tomek nigdy agresywny nie byl, nie ma tez kompleksow ktore probowalby leczyc wykorzystujac swoja pozycje. Dodatkowo to czlowiek ktory zawsze chetnie pomoze, jest mily towarzyski i taki wrecz do rany przyloz.

Wiem, wiem za chwile padna argumeny ze nie widze go w pracy, i ze tam jest calkiem inny, odreagowuje. Powiem wprost: nie wierze a przedstawiony tu opis ani filmik nie zmieniaja tego co o Tomku mysle.

Zostaw[cenzura] e go w spokoju.
+4| 34 | Izzies2012-09-08 22:31
0| 33 | psy?2012-09-07 12:31
adres na FB by? podany b??dnie najwyra?niej - prawid?owy to https://www.facebook.com/tomasz.wolinski.39
0| 32 | aaaaaaaaaaaaaa2012-09-03 16:00
Prosze was nie kabluj[cenzura] e na niego bo w ochronie w tesco klientow wystraszy taka facjata.
+1| 31 | Mechaniczna Mandarynka2012-09-02 21:13
gdzie ten film?

Nie masz uprawnie?, aby dodawa? komentarze. Musisz si? zarejestrowa?

Najnowsza publicystyka

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

W zak?adach pracy panuje zamordyzm rodem z XIX w., ochroniarki z kongresu to nie incydent – polemika z „Krytyk? Polityczn?”

Kontrola spo?eczna :: 21 lipca :: Komentarze (0)

W zak?adach pracy panuje zamordyzm rodem z XIX w., ochroniarki z kongresu to nie incydent  – polemika z „Krytyk? Polityczn?”

Magdalena Malinowska pracownica firmy Amazon dzia?aj?ca w OZZ Inicjatywa Pracownicza, wspó?organizatorka Socjalnego Kongresu Kobiet   Nag?o?nienie problemów pracownic ochrony, które zosta?y zatrudnione przez organizatorki ostatniego Kongresu Kobiet, wywo?a?o pewne zainteresowanie opinii publicznej w tym równie? ?rodowiska Krytyki Politycznej. Niedawne teksty napisane przez Izabel? Desperak (link) oraz Micha?a Sutowskiego wraz z Agnieszk? Wi?niewsk?...

Więcej...

Solidarnie z represjonowanymi po Czarnym Protescie - kronika wydarze?. Apel o wsparcie!

Kontrola spo?eczna :: 05 lipca :: Komentarze (0)

Solidarnie z represjonowanymi po Czarnym Protescie - kronika wydarze?. Apel o wsparcie!

Wszystkie osoby które widzia?y zatrzymanie Gosi C., Macieja H. i Jacka S. i/lub takie, które posiadaj? dowody mog?ce ?wiadczy? na rzecz osób oskar?onych w sprawie za Czarny Protest w Poznaniu prosimy o pilny kontakt - ackpoznan@gmail.com !   Ponizej dok?adna "kronika" wydarze?:

Więcej...

"Wszyscy jeste?my cz??ci? uniwersytetu jako "szko?y-jako-fabryki" i chcemy mie? wp?yw na nasze zak?ady pracy, na decyzje, które nas dotycz?"

Kontrola spo?eczna :: 14 czerwca :: Komentarze (0)

Tre?? przemówienia wyg?oszonego na wczorajszego Ogólnopolski protest przeciwko ustawie 2.0 / Pozna? Reprezentuj? Komisj? Mi?dzyzak?adow? OZZ IP przy Teatrze Ósmego Dnia, która wspar?a protesty studentów i pracowników UAM oraz przede wszystkim studentów i pracowników UAP.Powiem kilka gorzkich s?ów.Nie b?d? mówi? o uniwersytecie w kategoriach "wspólnoty", bo wiele razy udowodnili?my, ?e nie...

Więcej...

„Rewolucja w Ro?awie. Demokratyczna autonomia i wyzwolenie kobiet” - wst?p

Aktywizm :: 20 kwietnia :: Komentarze (0)

„Rewolucja w Ro?awie. Demokratyczna autonomia i wyzwolenie kobiet”  - wst?p

Przedstawiamy niewielki fragment wst?pu Davida Graebera do ksi??ki „Rewolucja w Ro?awie. Demokratyczna autonomia i wyzwolenie kobiet” autorstwa Michaela Knapp, Anji Flach i Ercana Ayboga, która uka?e si? nak?adem Oficyny Bractwo Trojka. Przypominamy te? o trwaj?cej wci?? zbiórce ?rodków, dzi?ki której ta wa?na pozycja b?dzie mog?a si? ukaza?. Link do zbiórki: ...

Więcej...

Miasto kobiet i równo?ci p?ac

Walka klas :: 09 kwietnia :: Komentarze (0)

Miasto kobiet i równo?ci p?ac

W sobot? dobieg?y nas informacje o tym, ?e Wielkopolski Kongres Kobiet okrzykn?? Ja?kowiaka liderem tworzenia równych szans dla kobiet i m??czyzn. Mo?liwe, ?e z perspektywy kobiet o orientacji liberalno-konserwatywnej jest on tego rodzaju liderem. Niemniej kobiety to nie tylko polityczki, celebrytki i bizneswomen. Kobiety to równie? pracownice zmuszane do pracy...

Więcej...

Translate page

Belarusian Bulgarian Chinese (Simplified) Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Finnish French German Greek Hungarian Icelandic Italian Japanese Korean Latvian Lithuanian Norwegian Portuguese Romanian Russian Serbian Spanish Swedish Ukrainian