Wolno?? powinna i mo?e broni? si? sama i by?oby niebezpiecznym absurdem kr?powa? j? pod pretekstem jej ochrony, poniewa? moralno?? nie ma innego ?rd?a, bod?ca, przyczyny i celu ni? wolno??, i poniewa? sama nie jest niczym innym jak wolno?ci?.
Micha? Bakunin
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:385. Error 9: Invalid character

(Akt) Zatrzymano Gosi? z Zemsty! O?wiadczenie kolektywu Zemsta

rozbrat.org

gosia male2Aktualizacja - Gosia i pozosta?e dwie zatrzymane osoby zosta?y w?a?nie zwolnione

Wczoraj, 3 pa?dziernika 2016, tysi?ce ludzi posz?o zaprotestowa? pod biuro PiS. Na spontaniczn? manifestacj? policja odpowiedzia?a brutalno?ci? i agresj?. Jedn? z zatrzymanych osb, wg policji agresorw, jest Gosia z naszego Anarchistycznego Klubu/Ksi?garni Zemsta. Gosi? w Poznaniu znaj? wszyscy nie tylko jako aktywistk? Federacji Anarchistycznej, ale te? graficzk?, animatork? kultury, baristk?.

Wideo, na ktrym wida? zatrzymanie Gosi

Tego dnia posz?a, jak tysi?ce innych ludzi, wesprze? protest przeciwko zagra?aj?cej ?yciu i zdrowiu kobiet ustawie. Gdy sta?a z banerem pod biurem PiS, policja przepu?ci?a brutalny atak. Nie wszystkich da?o si? uratowa?, a jedn? z ofiar by?a w?a?nie Gosia. Najpierw zosta?a potraktowana gazem pieprzowym, spa?owana, nast?pnie wci?gni?ta w kordon i zawleczona do radiowozu. Wraz z ni? zatrzymano prawdopodobnie jeszcze dwie osoby. Jak dowiedzieli?my si? nieoficjalnie, wszystkim postawiono zarzut naruszenia nietykalno?ci funkcjonariusza. W nocy zostali przewiezieni do szpitala, gdzie udzielono im pomocy medycznej i przeprowadzono obdukcj?. Wci?? jednak nie wiemy jaki jest stan ich zdrowia, ani na jak d?ugo pozostan? zatrzymani. Policja odmawia odpowiedzi nawet cz?onkom najbli?szej rodziny.

W momencie, gdy pa?stwo planuje przemoc na masow? skal? wobec przynajmniej po?owy populacji Polski, rozpacza si? nad kilkoma racami czy kamieniami, ktre polecia?y w policyjnych agresorw. W obecnej sytuacji, gdy trzeba si? broni? przed niebezpieczniejszym zamordyzmem, tego rodzaju narzekania s? po prostu ?mieszne. To policja, pa?stwowy aparat represji, stosuje przemoc, legitymizuj?c tym samym autorytarne zap?dy w?adzy. Akty sprzeciwu, nawet w takie jak rzucenie rac? w policyjn? tarcz?, s? czysto symboliczne realna jest natomiast policyjna pa?ka i gaz w oczach, oraz p?niejsze oskar?enie o naruszenie nietykalno?ci.

Ale to nie koniec! To by? strajk ostrzegawczy! R?ka podniesiona na jedn? z nas, jest podniesiona na nas wszystkie!

UWOLNI? ZATRZYMANYCH! ROZLICZY? POLICYJN? PRZEMOC! W?ADZA PRECZ!!!

Gosia i inni zatrzymani przebywaj? prawdopodobnie w areszcie na Polance. Dzwo?cie, pytajcie si? o stan zdrowia, okazujcie wsparcie nr telefonu: 61 841 23 11. Solidarno?? nasz? broni?!

gosia 1

Gosia (pierwsza z prawej) jeszcze w trakcie protestu na Pl.A.Mickiewicza


IMG 0477 2

Na zdj?ciu moment zatrzymania Gosi

Nie masz uprawnie?, aby dodawa? komentarze. Musisz si? zarejestrowa?

Najnowsza publicystyka

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

W zak?adach pracy panuje zamordyzm rodem z XIX w., ochroniarki z kongresu to nie incydent polemika z Krytyk? Polityczn?

Kontrola spo?eczna :: 21 lipca :: Komentarze (0)

W zak?adach pracy panuje zamordyzm rodem z XIX w., ochroniarki z kongresu to nie incydent   polemika z Krytyk? Polityczn?

Magdalena Malinowska pracownica firmy Amazon dzia?aj?ca w OZZ Inicjatywa Pracownicza, wsp?organizatorka Socjalnego Kongresu Kobiet Nag?o?nienie problemw pracownic ochrony, ktre zosta?y zatrudnione przez organizatorki ostatniego Kongresu Kobiet, wywo?a?o pewne zainteresowanie opinii publicznej w tym rwnie? ?rodowiska Krytyki Politycznej. Niedawne teksty napisane przez Izabel? Desperak (link) oraz Micha?a Sutowskiego wraz z Agnieszk? Wi?niewsk?...

Więcej...

Solidarnie z represjonowanymi po Czarnym Protescie - kronika wydarze?. Apel o wsparcie!

Kontrola spo?eczna :: 05 lipca :: Komentarze (0)

Solidarnie z represjonowanymi po Czarnym Protescie - kronika wydarze?. Apel o wsparcie!

Wszystkie osoby ktre widzia?y zatrzymanie Gosi C., Macieja H. i Jacka S. i/lub takie, ktre posiadaj? dowody mog?ce ?wiadczy? na rzecz osb oskar?onych w sprawie za Czarny Protest w Poznaniu prosimy o pilny kontakt - ackpoznan@gmail.com ! Ponizej dok?adna "kronika" wydarze?:

Więcej...

"Wszyscy jeste?my cz??ci? uniwersytetu jako "szko?y-jako-fabryki" i chcemy mie? wp?yw na nasze zak?ady pracy, na decyzje, ktre nas dotycz?"

Kontrola spo?eczna :: 14 czerwca :: Komentarze (0)

Tre?? przemwienia wyg?oszonego na wczorajszego Oglnopolski protest przeciwko ustawie 2.0 / Pozna? Reprezentuj? Komisj? Mi?dzyzak?adow? OZZ IP przy Teatrze smego Dnia, ktra wspar?a protesty studentw i pracownikw UAM oraz przede wszystkim studentw i pracownikw UAP.Powiem kilka gorzkich s?w.Nie b?d? mwi? o uniwersytecie w kategoriach "wsplnoty", bo wiele razy udowodnili?my, ?e nie...

Więcej...

Rewolucja w Ro?awie. Demokratyczna autonomia i wyzwolenie kobiet - wst?p

Aktywizm :: 20 kwietnia :: Komentarze (0)

Rewolucja w Ro?awie. Demokratyczna autonomia i wyzwolenie kobiet  - wst?p

Przedstawiamy niewielki fragment wst?pu Davida Graebera do ksi??ki Rewolucja w Ro?awie. Demokratyczna autonomia i wyzwolenie kobiet autorstwa Michaela Knapp, Anji Flach i Ercana Ayboga, ktra uka?e si? nak?adem Oficyny Bractwo Trojka. Przypominamy te? o trwaj?cej wci?? zbirce ?rodkw, dzi?ki ktrej ta wa?na pozycja b?dzie mog?a si? ukaza?. Link do zbirki:...

Więcej...

Miasto kobiet i rwno?ci p?ac

Walka klas :: 09 kwietnia :: Komentarze (0)

Miasto kobiet i rwno?ci p?ac

W sobot? dobieg?y nas informacje o tym, ?e Wielkopolski Kongres Kobiet okrzykn?? Ja?kowiaka liderem tworzenia rwnych szans dla kobiet i m??czyzn. Mo?liwe, ?e z perspektywy kobiet o orientacji liberalno-konserwatywnej jest on tego rodzaju liderem. Niemniej kobiety to nie tylko polityczki, celebrytki i bizneswomen. Kobiety to rwnie? pracownice zmuszane do pracy...

Więcej...

Translate page

Belarusian Bulgarian Chinese (Simplified) Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Finnish French German Greek Hungarian Icelandic Italian Japanese Korean Latvian Lithuanian Norwegian Portuguese Romanian Russian Serbian Spanish Swedish Ukrainian