Kapita? musi dla siebie zaw?aszcza? nasz? przestrze?. Jest to praktycznie jego obowi?zek. Nie mo?e on pozostawi? miejsca dla kreatywno?ci, naszej zdolno?ci, aby zrobi? co? samemu, naszego po??dania czego? nowego.
Alfredo Bonanno
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:385. Error 9: Invalid character

M?odzie? Wszechpolska z Robertem Winnickim na czele nie s? w Poznaniu mile widziani!

rozbrat.org

rozbrat n 2W marcu bie??cego roku, tu? po pikiecie nacjonalistw, trzydziestu zamaskowanych bandytw napad?o na klubo-ksi?garni? Zemsta pe?n? go?ci. Poprzedni atak mia?a miejsce zaledwie dwa tygodnie wcze?niej, kolejny miesi?c temu. Tak M?odzie? Wszechpolska prbuje terroryzowa? Pozna?.

15 listopada 2017 roku na zaproszenie MW do Poznania przyjedzie pose? na sejm Robert Winnicki, neofaszysta siej?cy nienawi?? i ksenofobi?. Obecno?? wa?nego go?cia to prba legitymizacji bandyckich dzia?a? nacjonalistw. Winnicki, znany mi?dzy innymi z nieudanego ataku na romskie koczowisko we Wroc?awiu, sta? si? twarz? faszyzuj?cej skrajnej prawicy. Do naszego miasta przyjedzie po to, by spotka? si? z lokalnymi wszechpolakami w jednej z piwnic przy pozna?skich Rybakach.

Napady na Zemst? to nie jedyny przyk?ad faszystowskiej dzia?alno?ci M?odzie?y Wszechpolskiej w Poznaniu. Napadali ju? na r?ne demonstracje, w tym Marsze Rwno?ci, lokale dzia?aczy LGBT, zrywali t?czowe flagi. G?o?no by?o tak?e o organizowanych przez nich publicznych seansach nienawi?ci przeciw uchod?com i migrantom. Owocami tego rodzaju akcji staj? si? ataki na obcokrajowcw, o ktrych wiele si? mwi w ostatnim czasie.

Czy mo?emy si? temu biernie przygl?da? i spa? spokojnie? Po raz kolejny powiedzmy stop - powstrzymajmy ich! Poka?my, ?e w Poznaniu nie ma miejsca na szowinizm i rasizm, a terror narodowcw jest sprzeczny z naszymi warto?ciami! Zatamujmy piknikiem na Rybakach marsz skrajnej prawicy po w?adz?!

15 listopada, mimo jesiennego ch?odu, po??czymy si?y i g?osy r?nych ludzi i organizacji w happeningu. B?dziemy gra?, ha?asowa?, bawi? si? i ta?czy?, demonstrowa?, uczestniczy? w akcjach artystycznych. Niecha ka?dy i ka?da przyniesie co? od siebie: transparent, gwizdek, ulotk?, wiersz, kanapki - cokolwiek! Poka?my, ?e jest nas wi?cej, ?e nie damy si? podzieli? bandytom i politykom.
Bo, r?ne i r?ni na co dzie?, potrafimy zjednoczy? si? we wsplnej sprawie. Ten czas jest teraz!

M?odzie? Wszechpolska z Robertem Winnickim na czele nie s? w Poznaniu mile widziani!

NACJONALIZM NIE PRZEJDZIE!
POZNA? WOLNY OD NACJONALIZMU!

Facebook: https://www.facebook.com/events/1162331590535290/

Nie masz uprawnie?, aby dodawa? komentarze. Musisz si? zarejestrowa?

Najnowsza publicystyka

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

W zak?adach pracy panuje zamordyzm rodem z XIX w., ochroniarki z kongresu to nie incydent polemika z Krytyk? Polityczn?

Kontrola spo?eczna :: 21 lipca :: Komentarze (0)

W zak?adach pracy panuje zamordyzm rodem z XIX w., ochroniarki z kongresu to nie incydent   polemika z Krytyk? Polityczn?

Magdalena Malinowska pracownica firmy Amazon dzia?aj?ca w OZZ Inicjatywa Pracownicza, wsp?organizatorka Socjalnego Kongresu Kobiet Nag?o?nienie problemw pracownic ochrony, ktre zosta?y zatrudnione przez organizatorki ostatniego Kongresu Kobiet, wywo?a?o pewne zainteresowanie opinii publicznej w tym rwnie? ?rodowiska Krytyki Politycznej. Niedawne teksty napisane przez Izabel? Desperak (link) oraz Micha?a Sutowskiego wraz z Agnieszk? Wi?niewsk?...

Więcej...

Solidarnie z represjonowanymi po Czarnym Protescie - kronika wydarze?. Apel o wsparcie!

Kontrola spo?eczna :: 05 lipca :: Komentarze (0)

Solidarnie z represjonowanymi po Czarnym Protescie - kronika wydarze?. Apel o wsparcie!

Wszystkie osoby ktre widzia?y zatrzymanie Gosi C., Macieja H. i Jacka S. i/lub takie, ktre posiadaj? dowody mog?ce ?wiadczy? na rzecz osb oskar?onych w sprawie za Czarny Protest w Poznaniu prosimy o pilny kontakt - ackpoznan@gmail.com ! Ponizej dok?adna "kronika" wydarze?:

Więcej...

"Wszyscy jeste?my cz??ci? uniwersytetu jako "szko?y-jako-fabryki" i chcemy mie? wp?yw na nasze zak?ady pracy, na decyzje, ktre nas dotycz?"

Kontrola spo?eczna :: 14 czerwca :: Komentarze (0)

Tre?? przemwienia wyg?oszonego na wczorajszego Oglnopolski protest przeciwko ustawie 2.0 / Pozna? Reprezentuj? Komisj? Mi?dzyzak?adow? OZZ IP przy Teatrze smego Dnia, ktra wspar?a protesty studentw i pracownikw UAM oraz przede wszystkim studentw i pracownikw UAP.Powiem kilka gorzkich s?w.Nie b?d? mwi? o uniwersytecie w kategoriach "wsplnoty", bo wiele razy udowodnili?my, ?e nie...

Więcej...

Rewolucja w Ro?awie. Demokratyczna autonomia i wyzwolenie kobiet - wst?p

Aktywizm :: 20 kwietnia :: Komentarze (0)

Rewolucja w Ro?awie. Demokratyczna autonomia i wyzwolenie kobiet  - wst?p

Przedstawiamy niewielki fragment wst?pu Davida Graebera do ksi??ki Rewolucja w Ro?awie. Demokratyczna autonomia i wyzwolenie kobiet autorstwa Michaela Knapp, Anji Flach i Ercana Ayboga, ktra uka?e si? nak?adem Oficyny Bractwo Trojka. Przypominamy te? o trwaj?cej wci?? zbirce ?rodkw, dzi?ki ktrej ta wa?na pozycja b?dzie mog?a si? ukaza?. Link do zbirki:...

Więcej...

Miasto kobiet i rwno?ci p?ac

Walka klas :: 09 kwietnia :: Komentarze (0)

Miasto kobiet i rwno?ci p?ac

W sobot? dobieg?y nas informacje o tym, ?e Wielkopolski Kongres Kobiet okrzykn?? Ja?kowiaka liderem tworzenia rwnych szans dla kobiet i m??czyzn. Mo?liwe, ?e z perspektywy kobiet o orientacji liberalno-konserwatywnej jest on tego rodzaju liderem. Niemniej kobiety to nie tylko polityczki, celebrytki i bizneswomen. Kobiety to rwnie? pracownice zmuszane do pracy...

Więcej...

Translate page

Belarusian Bulgarian Chinese (Simplified) Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Finnish French German Greek Hungarian Icelandic Italian Japanese Korean Latvian Lithuanian Norwegian Portuguese Romanian Russian Serbian Spanish Swedish Ukrainian