Je?li rewolucja socjalna nie zniesie pa?stwa nazajutrz po swym zwyci?stwie, zwyci?stwo to oka?e si? p?onne, a wyzwolenie mas rwnie odleg?e jak i poprzednio.
Micha? Bakunin
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:385. Error 9: Invalid character

5. urodziny Anarchistycznego Klubu/Ksi?garni Zemsta

AKK Zemsta

miniatura zemDzi?kujemy za Wasze wsparcie. Dzi?kujemy, za to ?e pomogli?cie nam przetrwa? w tych ci??kich czasach, ju? 5 lat! W dobie absurdw ktre Orwell ?wietnie uj??, pisz?c: "Wojna to pokj, Wolno?? to niewola, Ignorancja to si?a".
Kiedy zaczynali?my t? podr? 5 lat temu, mieli?my g?owy pe?ne pomys?w i marze?. Czas je zweryfikowa?. Wiele zrealizowali?my, cz??? od?o?yli?my w czasie, cz??? si? nie uda?o.

Niew?tpliwie ewoluowali?my z ksi?garnio - kawiarni do bycia klubem z szerokim programem kulturalno politycznym, ktry nazwali?my Galeri? Zemsta. Od 5 lat t? ma?? przestrze? na ulicy Fredy zape?niamy regularnymi spotkaniami wok? ksi??ek, filmu, sztuki, muzyki. Nadajemy im polityczna interpretacj?, by przez to zach?ca? Was do dzia?ania (zreszt? od samego pocz?tku to programowo zak?adali?my). Stali?my si? zapleczem dla ruchu pracowniczego, lokatorskiego czy ekologicznego. Byli?my, jeste?my i b?dziemy inicjatyw? nie tylko ekonomiczn?, ale i polityczn?, silnie zwi?zan? z pozna?sk? Federacj? Anarchistycznej i Kolektywem Rozbrat (wielu z Was zapewne odwiedzi?o nasze stoisko podczas urodzin tego najd?u?ej istniej?cego sk?otu w Polsce). Programowo zawsze odrzucali?my hierarchiczne struktury i eksperymentowali?my z r?nymi formami wsp?decydowania, z lepszym i gorszym skutkiem, ale nie stoj?c w miejscu.

Od dwch lat jeste?my te? kuchni?. Podajemy Wam zdrowe, wolne od cierpienia i wyzysku zwierz?t, wega?skie jedzenie. Kiedy wchodzili?my z t? propozycj? nie mieli?my o tym zielonego poj?cia. Dzi? dla niektrych Zemsta to przede wszystkim Kuchnia. Cieszymy si? z tego i mimo wielu potkni?? chcemy j? dla Was kontynuowa?. Droga do obecnej Zemsty w Kuchni by?a do?? d?uga i wyboista, od kuchni autorskiej po zmienne co tydzie? menu (urozmaicane sta?ymi, cho? te? podmienianymi atrakcjami: pizz?, "t?ustymi czwartkami", sushi) po obecn? formu?? menu sta?ego, sezonowego.

No i z okazji 5. urodzin chcemy, pochwali? si? tym (oby nie przedwcze?nie) ?e podpisali?my umow? na powi?kszenie Zemsty. W ramach urodzin zrobili?my w nowej przestrzeni pierwsz? wystaw? - naszych plakatw. By?a te? INSTALACJA D?WI?KOWA "Prawo i Pi??? 2 (Or?y vs Or?y)" Huberta i Moniki Wi?czyk aka Monster Hurricane Wihajster. Tam tez mo?na by?o zapozna? si? z elementem tudzie? dope?nieniem wystawy Antoniego Zmy?lonego gr? Dzie? Zemsty.
Podczas imprezy urodzinowej zagra? dla nas, a tak?e dla Anarchistycznego Czarnego Krzy?a, zesp? ?e T? ?e Co ?!, ?piewaj?c swj repertuar z du?? domieszk? anarchistycznych szlagierw. Pokazali?my pierwsz? cze?? filmu "Pozna?, Zemsta, Rewolucja". Set dj`ski na wysokim poziomie zagrali Dj Burza i Dj Radar. Dzi?ki!

Zapraszamy Was do wsp?dzia?ania. Zemsta bez Was nie by?aby taka jaka jest, nie rozwinie si? te? bez Waszych rad i podpowiedzi. Piszcie do nas, zagadujcie przy stoisku, przy barze.

Anarchistyczny Klub/Ksi?garnia Zemsta
ul. Fredry 5/3a Pozna?
https://www.facebook.com/zemsta.fredry5/
https://www.facebook.com/zemstawkuchni/
zemsta.org

Nie masz uprawnie?, aby dodawa? komentarze. Musisz si? zarejestrowa?

Najnowsza publicystyka

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

W zak?adach pracy panuje zamordyzm rodem z XIX w., ochroniarki z kongresu to nie incydent polemika z Krytyk? Polityczn?

Kontrola spo?eczna :: 21 lipca :: Komentarze (0)

W zak?adach pracy panuje zamordyzm rodem z XIX w., ochroniarki z kongresu to nie incydent   polemika z Krytyk? Polityczn?

Magdalena Malinowska pracownica firmy Amazon dzia?aj?ca w OZZ Inicjatywa Pracownicza, wsp?organizatorka Socjalnego Kongresu Kobiet Nag?o?nienie problemw pracownic ochrony, ktre zosta?y zatrudnione przez organizatorki ostatniego Kongresu Kobiet, wywo?a?o pewne zainteresowanie opinii publicznej w tym rwnie? ?rodowiska Krytyki Politycznej. Niedawne teksty napisane przez Izabel? Desperak (link) oraz Micha?a Sutowskiego wraz z Agnieszk? Wi?niewsk?...

Więcej...

Solidarnie z represjonowanymi po Czarnym Protescie - kronika wydarze?. Apel o wsparcie!

Kontrola spo?eczna :: 05 lipca :: Komentarze (0)

Solidarnie z represjonowanymi po Czarnym Protescie - kronika wydarze?. Apel o wsparcie!

Wszystkie osoby ktre widzia?y zatrzymanie Gosi C., Macieja H. i Jacka S. i/lub takie, ktre posiadaj? dowody mog?ce ?wiadczy? na rzecz osb oskar?onych w sprawie za Czarny Protest w Poznaniu prosimy o pilny kontakt - ackpoznan@gmail.com ! Ponizej dok?adna "kronika" wydarze?:

Więcej...

"Wszyscy jeste?my cz??ci? uniwersytetu jako "szko?y-jako-fabryki" i chcemy mie? wp?yw na nasze zak?ady pracy, na decyzje, ktre nas dotycz?"

Kontrola spo?eczna :: 14 czerwca :: Komentarze (0)

Tre?? przemwienia wyg?oszonego na wczorajszego Oglnopolski protest przeciwko ustawie 2.0 / Pozna? Reprezentuj? Komisj? Mi?dzyzak?adow? OZZ IP przy Teatrze smego Dnia, ktra wspar?a protesty studentw i pracownikw UAM oraz przede wszystkim studentw i pracownikw UAP.Powiem kilka gorzkich s?w.Nie b?d? mwi? o uniwersytecie w kategoriach "wsplnoty", bo wiele razy udowodnili?my, ?e nie...

Więcej...

Rewolucja w Ro?awie. Demokratyczna autonomia i wyzwolenie kobiet - wst?p

Aktywizm :: 20 kwietnia :: Komentarze (0)

Rewolucja w Ro?awie. Demokratyczna autonomia i wyzwolenie kobiet  - wst?p

Przedstawiamy niewielki fragment wst?pu Davida Graebera do ksi??ki Rewolucja w Ro?awie. Demokratyczna autonomia i wyzwolenie kobiet autorstwa Michaela Knapp, Anji Flach i Ercana Ayboga, ktra uka?e si? nak?adem Oficyny Bractwo Trojka. Przypominamy te? o trwaj?cej wci?? zbirce ?rodkw, dzi?ki ktrej ta wa?na pozycja b?dzie mog?a si? ukaza?. Link do zbirki:...

Więcej...

Miasto kobiet i rwno?ci p?ac

Walka klas :: 09 kwietnia :: Komentarze (0)

Miasto kobiet i rwno?ci p?ac

W sobot? dobieg?y nas informacje o tym, ?e Wielkopolski Kongres Kobiet okrzykn?? Ja?kowiaka liderem tworzenia rwnych szans dla kobiet i m??czyzn. Mo?liwe, ?e z perspektywy kobiet o orientacji liberalno-konserwatywnej jest on tego rodzaju liderem. Niemniej kobiety to nie tylko polityczki, celebrytki i bizneswomen. Kobiety to rwnie? pracownice zmuszane do pracy...

Więcej...

Translate page

Belarusian Bulgarian Chinese (Simplified) Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Finnish French German Greek Hungarian Icelandic Italian Japanese Korean Latvian Lithuanian Norwegian Portuguese Romanian Russian Serbian Spanish Swedish Ukrainian