3. Struktura własnościowa - warunki życia na Jeżycach

  • Krytyczna Interwencja Badawcza
  • poniedziałek, 21 marzec 2011
Patrząc przez pryzmat wyników naszych badań dochodzimy do wniosku, że w strukturze lokalowej poznańskich Jeżyc dominują mieszkania własnościowe – stanowiące około 64,3 % wszystkich zasobów dzielnicy, lub spółdzielczo-własnościowe – dalszych 8%. Jednak duża ich część, jak się okazuje, jest podnajmowana. Badani w dalszej kolejności zajmowali mieszkania komunalne (16,0%), spółdzielczo lokatorskie (5,2%) i zakładowe (5,2%) oraz inne (0,5%).W strukturze własnościowej zajmowanych przez badanych lokali dobrze widoczne i znaczące są różnice ze względu na wykształcenie i poziom dochodów. O ile przykładowo respondenci z wyższym wykształceniem deklarują, że mieszkają w lokalu należącym do nich lub ich rodziny w 48%, to osoby z wykształceniem podstawowym i średnim składają takie deklaracje w 26,1%. Podobne dysproporcje występują w przypadku dochodów; analogicznie osoby „średnio zamożne” – 42,7%, „raczej biedne” – 26,5%. Tabela 5. Forma własności zajmowanego lokalu dla ogółu badanych   Forma własnościowa zajmowanego lokum Wartość  właściciel zajmowanego lokalu                     21,6% własność innego członka rodziny 12,2% wynajem od osoby obcej 39,0% inne 0,5% Zajmuje lokal spółdzielczy lub wynajmuje od gminy, zakładu pracy lub innych instytucji 26,8%   Tabela 6. Forma własności zajmowanego lokalu w rozbiciu na wykształcenie badanych   Forma własnościowa zajmowanego lokum Wykształcenie średnie i podstawowe Wykształcenie wyższe właściciel zajmowanego lokalu                     8,9% 35,6% własność innego członka rodziny 17,0% 6,9% wynajem od osoby obcej 49,1% 27,7% inne 0,9% 0,0% Zajmuje lokal spółdzielczy lub wynajmuje od gminy, zakładu pracy lub innych instytucji 24,1% 29,7%   Tabela 7. Forma własności zajmowanego lokalu w rozbiciu na dochody badanych   Forma własnościowa zajmowanego lokum „Raczej biedni” „Średnio zamożni” właściciel zajmowanego lokalu                     17,3% 25,6% własność innego członka rodziny 9,2% 17,1% wynajem od osoby obcej 36,7% 40,2% inne 1,0% 0,0% Zajmuje lokal spółdzielczy lub wynajmuje od gminy, zakładu pracy lub innych instytucji 35,7% 17,1% Oczywiście największe dysproporcje występują ze względu na wiek badanych, tzn. osoby młodsze rzadziej mieszkają „na swoim”. Z ustaleń naszych wynika, że na Jeżycach badane osoby: (1) do 39 roku życia, (2) z średnim i podstawowym wykształceniem i (2) „raczej biedne” w blisko ¾ przypadków muszą wynajmować mieszkania od osób prywatnych, gminy, zakładów itd. a średnia dla wszystkich badanych mieszkańców w tym przypadku wynosi 65,8%. Można by z tego wnioskować, że w dzielnicy zdecydowana mniejszość jest właścicielami (lub ich rodziny są właścicielami) zajmowanego lokum, a ściśle „na swoim” (czyli w lokalu własnym, a nie należącym do rodziny, innych osób czy instytucji) żyje jedynie co 5 mieszkaniec Jeżyc.

Ludzie czytają....

Przeciwko tureckiej inwazji! Stop rzezi Kurdyjek i Kurdów!

10-10-2019 / Świat

Pod cyniczną nazwą „Źródło pokoju” 9 października wojska tureckie, na rozkaz prezydenta Erdogana rozpoczęły inwazję militarną w północnej Syrii. W...

Business as usual

21-10-2019 / Poznań

W poprzedni weekend postanowiliśmy przypomnieć o roli banku PKO BP, w inwestycji która będzie mieć katastrofalny wpływ na nasz klimat...

Biji Rojava! - Kurdowie się nie poddają

11-10-2019 / Walka klas

Od kilku dni z całego świata płyną doniesienia o tureckiej agresji na położoną w północnej Syrii Rożawę, multietniczy, autonomiczny region...

Mniej mitów, więcej faktów o Rozbracie

09-10-2019 / Rozbrat zostaje!

Rozmowa na temat sytuacji prawnej skłotu z Antonim Wiesztortem, działaczem warszawskiego i poznańskiego ruchu lokatorskiego, członkiem Kolektywu Rozbrat.